Sunday, 19 November 2017

Kumpulan Mutiara Nasehat Dari Rasulullah saw dan Sahabatnya Untuk Bekal Sehari hari

berikut ini adalah kata mutiara penyejuk hati dari rasulullah saw dan sahabatnya ra. Semua kutipan dibawah ini diambil dari buku Nashaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al Asqalany.

Nabi Muhammad saw bersabda:
Tidak dikatakan dosa kecil, apabila dikerjakan secara terus menerus, dan tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar (tobat).
Abu Bakar Shiddiq ra berkata:
Daratan adalah lisan, sedangkan lautan adalah hati. Apabila lisan itu rusak, maka menangislah manusia, dan apabila hati itu rusak maka menangislah malaikat.  
Abu Bakar Asy Syibli berkata:
Apabila kamu telah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, niscaya kamu mengetahui akan pahitnya jauh dari Allah.
Usman ra berkata:
Barangsiapa meninggalkan dunia, maka ia dicintai Allah, barangsiapa meninggalkan dosa, maka ia dicintai malaikat, dan barangsiapa melepaskan diri dari sifat tamak, maka ia dicintai oleh seluruh umat Islam.  
Abu Sulaiman Ad Darani bermunajat:
Wahai Tuhanku, apaila engkau mencariku karena dosaku, niscaya aku akan mencari pintu maaf-Mu, dan apabila engkau mencariku karena kekikiranku, niscaya aku akan mencari kemurahan-Mu, dan apabila Engkau memasukkan aku ke dalam neraka niscaya akan kuberitahu kepada ahli neraka bahwa aku mencintai-Mu.  
Ali ra berkata:
Jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah, dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan diri sendiri, serta jadilah manusia biasa dihadapan orang lain. 
Rasulullah saw bersabda:
Bukti cinta sejati itu ada 3 yaitu, ia memilih bercerita kepada kekasihnya daripada bercerita kepada orang lain, ia memilih bergaul dengan kekasihnya daripada bergaul dengan orang lain, ia memilih kesenangan kekasihnya daripada memilih kesenangan orang lain.  
Hatim Al Asam mengatakan:
Barangsiapa mengakui 4 perkara tanpa ada 4 perkara yang lain, maka pengakuannya itu dusta, Barangsiapa mengatakan cinta kepada Allah tetapi ia tidak berhenti dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka pengakuannya itu dusta. Barangsiapa menyatakan cinta kepada Nabi, tetapi ia membenci fakir miskin, maka pengakuannya adalah dusta.  Barang siapa menyatakan cinta kepada suraga, tetapi ia tidak mau bersedekah, maka pengakuannya adalah dusta. Barangsiapa menyatakan takut akan siksa neraka, tetapi ia tidak berhenti berbuat dosa maka pengakuannya adalah dusta. 
 Rasulullah saw bersabda:
Manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 hal yang lain yaitu. Masa mudamu sebelum kamu tua. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Masa kayamu sebelum kamu fakir. Masa hidupmu sebelum kamu mati. Masa senggangmu sebelum kamu sibuk. (Hr. Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Abbas)
Usman ra berkata:
Aku herang kepada orang yang tahu akan kematian, tapi dia banyak tertawa. Aku heran terhadap oran gyang mengetahui bahwa keadaan dunia ini rusak, tapi dia mencintainya.  Aku heran terhadap orang yang mengetahui bawha segala sesuatu itu telah ditentukan Allah, tetapi ia merasa sedih karena gagal. Aku heran terhadap orang yang telah mengetahi hisab, namun ia mengumpul-ngumpulkan harta. Aku heran terhadap oarang yang mengetahi keadaan neraka tapi ia tetap berbuat dosa. Aku heran terhadap orang yang tahu keadaan surga dengan yakin, sedang dia bersenang-senang dengan keduniawian. Dan aku heran terhadap orang yang tahu setan itu musuh, tapi dia mentaatinya. 

refrensi : agama-islam.org

0 comments:

Post a Comment

Komentarnya sangat diharapkan, Terima kasih